Financovanie

V súčasnosti vám finančné centrum EUCARS ponúka možnosť leasingu a bankového úveru na vozidlá od roku výroby 2005. Možnosť prefinancovania od 20% zvýšenej splátky a doby splácania 36, 48 a 60 mesiacov.

Pri využívaní finančných leasingov a úverov si môže klient vybrať z nasledovných spoločností:

 • Bank Plus, a.s.
 • VUB Leasing, a.s.
 • BPT Leasing, a.s.
 • CSOB Leasing, a.s.
 • Essox, s.r.o.
 • Leasing Slovenskej sporiteľne, a.s.
 • OTP Leasing, a.s.
 • Tatra Leasing, s.r.o.
 • UniCredit Leasing, a.s.
 • VB Leasing, a.s.
 • QuatroCar, a.s.
 • Credium a.s.

Spolupráca s hore uvedenými spoločnosťami nám dáva možnosť spracovať vám tie navýhodnejšie podmienky podľa vaších priani. Pomôžeme vám so zhromaždením všetkých potrebných podkladov a vyplníme potrebné formuláre. Taktiež podporíme posúdenie vášho prípadu vo vami vybranej leasingovej spoločnosti alebo banke.

Priebeh vybavenia klienta

Dokladovanie

Čo je potrebné k uzatvoreniu leasingovej zmluvy?

Na uzavretie leasingovej zmluvy alebo zmluvy o bankovou úvere sú potrebné nasledujúce doklady:

Súkromné osoby
 • vek 18 rokov
 • dva platné doklady totožnosti (občiansky preukaz, vodičský preukaz, pas, rodný list)
Fyzická osoba - podnikateľ, právnicka osoba:
 • dva platné doklady totožnosti (občiansky preukaz, vodičský preukaz, pas, rodný list)
 • výpis z obchodného registra alebo kópia živnostenského listu
 • osvedčenie o registrácii DPH (ak ste platcom DPH)

Poznámka: Leasingová zmluva alebo zmluva o bankovom úvere upravuje zmluvný vzťah medzi leasingovou spoločnosťou alebo bankovou inštitúciou a klientom. Zmluvy upravujúce vzťah medzi inštitúciou a klientom sú veľmi jednoduché a pochopiteľné. Ak aj napriek tomu potrebujete pomoc pri ich preštudovaní, radi vám poradíme.